Kościół proparafialny Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

Kościół Matki Bożej Królowej Różańca św. jest dawną świątynią luterańską. Powstał w 1909 r., w miejscu poprzedniej świątyni z 1832 r., ufundowanej przez kupca Gustawa Wilhelma Steffensa z Gdańska, właściciela dóbr przywidzkich. Luteranie byli obecni w Przywidzu od początku XVII w., mieli też wtedy drewnianą kaplicę. Została im ona w 1701 r. zabrana przez katolicką właścicielkę dóbr i przekazana katolikom.