OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

XXV Niedziela Zwykła

20 września 2020 r. 

1. Przeżywamy dziś XXV Niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Modlimy się za tych, którzy zajmują się przekazem informacji, aby ich praca była rzetelna, oparta na prawdzie i wolna od jakichkolwiek manipulacji. Pragniemy także  podjąć refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości komunikacji one posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia, by się przed nimi ustrzec i chronić  zwłaszcza młodzież i dzieci.

2. Zakończył się  Tydzień Wychowania,  poprzez który uświadomiliśmy sobie naszą wspólną odpowiedzialność za młode pokolenie Polaków. Pielęgnujmy w naszych rodzinach chrześcijańskie wartości. Zachęcajmy młodzież  i dzieci do przyjaźni z Bogiem poprzez modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Msza św. dla dzieci jest sprawowana o godz. 12.00. Pozostałe Msze św. są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych.

3. Dzisiaj przeżywamy Święto Plonów. Pomimo ograniczeń sanitarnych, pragniemy to Święto przeżywać w sposób uroczysty. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor GOK w Przywidzu za przygotowanie okazałego bochenka i przyniesienie go do ołtarza, a także wielu chlebków, którymi na zakończenie Mszy św. o godz. 10.00 będziemy mogli podzielić się w  sposób symboliczny zabierając ze sobą do naszych domów. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości i brali udział we wspólnej modlitwie.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie Rodziców, przygotowujących się do I Komunii Św. A ponieważ jest to ostatnia niedziela miesiąca, na wszystkich msza św. będą zbierane ofiary na nasze inwestycje parafialne.

5. Zapowiedzi przedślubne

                                                  Monika Korda, panna, zam. Trzepowo

                                                  Patryk Zalewski, kawaler, zam. Gdańsk- Zap. I

6. Łączymy się w modlitwie w intencji ciężko chorego Księdza Prałata Józefa Nowaka z Kolbud. Pod Twoją obronę….