OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

                                      Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

                                                            22 listopada 2020

1.  Dzisiejsza niedziela zamyka cykl niedziel zwykłych i jednocześnie  kończy cały rok liturgiczny. W tę ostatnią niedzielę roku kościelnego obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która przypomina nam, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Warto sobie zadać pytanie, czy przeżywamy naszą codzienność w zjednoczeniu z Jezusem i czy jest On Panem naszego życia. W przeciwnym razie nie zdołamy wpłynąć  po chrześcijańsku na rzeczywistość, w której żyjemy i nie przyczynimy się do rozwoju Królestwa Bożego na ziemi.

2. Kończy się powoli miesiąc listopad. Do piątku włącznie modlić się będziemy za naszych zmarłych podczas nabożeństw różańcowych z Wypominkami. Zapraszamy do wspólnej modlitwy codziennie o godz.17.30.   

3.  Przypominamy o konieczności zachowania przepisów sanitarnych, które nas obowiązują również w świątyni. Higiena rąk, maseczka na  usta i nos oraz odpowiedni dystans - to najważniejsze rzeczy, które dotyczą naszego bezpieczeństwa i są wyrazem szacunku dla innych osób,  które spotykamy w przestrzeni publicznej. Limit wiernych mogących uczestniczyć w Mszach św. i nabożeństwach sprawowanych w naszej świątyni nie może przekroczyć jednorazowo 30 osób. Pomimo tych utrudnień, pamiętajmy o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Wiele jest możliwości spełnienia tego obowiązku, dzięki transmisjom Mszy św. i nabożeństw organizowanym przez media. Możemy też włączyć się do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. transmitowanej z naszego kościoła w niedzielę o godz. 10.00.

4. W najbliższą niedzielę zbierać będziemy ofiary na nasze inwestycje parafialne. W związku z wprowadzonym limitem osób mogących uczestniczyć  w liturgii Mszy św. sprawowanych w kościele, zwracamy się z prośbą o wpłacanie ofiar na nasze konto parafialne. Bóg zapłać! 

5. Z żałobnej karty:            

                                      Śp. Zofia Dudek, lat 68 -  Gromadzin 

                                      Śp. Piotr Żynda, lat 44 – Przywidz

                                      Śp. Lech Pietrzak, lat 78 – Borowina

                                      Śp. Bogusław Kosobucki, lat 83 - Przodkowo


       

         Komunikat Administratora archidiecezji gdańskiej [7 listopada 2020]

Pogorszyły się znacząco warunki epidemiczne, dlatego od 7 do 29 listopada 2020 r. obowiązuje przepis sanitarny, który dopuszcza w przestrzeni kościoła obecność 1 osoby na 15 m kw.

W związku z powyższym udzielam wszystkim katolikom archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Dyspensy udzielam w jedności z biskupami innych diecezji w Polsce. Jest ona ważna aż do odwołania.

Równocześnie zachęcam do wspólnej modlitwy w domu, a także do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych Mszy świętej. Na ile to możliwe proszę również o materialne wsparcie własnej parafii i dzieł Kościoła w tym okresie.

                                                                                    + Jacek Jezierski

                                                                      administrator archidiecezji gdańskiej

                                                                              Gdańsk, dn. 7 listopada 2020