Stacks Image 1489325

Rada Parafialna - grupa osób, duchownych i świeckich, której zadaniem jest służenie radą i pomocą proboszczowi w kierowaniu parafią. To szczególne zaangażowanie w życie parafii wynika z prawdziwej i głębokiej troski o dobro całej wspólnoty parafialnej, zarówno w wymiarze widzialnym jak i duchowym.