Ogrzewanie kościoła

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wykonaliśmy, na początku tego roku, zadanie budowy węzła ciepła w kościele Matki Bożej Różańcowej, dzięki któremu ten obiekt jest już ogrzewany.

Zamontowaliśmy gruntową pompę ciepła o mocy 21 KW z dolnym źródłem w postaci pięciu sond pionowych o głębokości 100 m każda (łącznie 500 m) – zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła.

Zastosowanie ekologicznego ogrzewania, zwłaszcza w naszej miejscowości, która jest znanym i chętnie odwiedzanym przez turystów miejscem odpoczynku, ma wpływ na ich dobre samopoczucie, a ponadto promuje ochronę środowiska i zachęca do stosowania podobnych rozwiązań w innych obiektach na terenie naszej Gminy.
Tego rodzaju przedsięwzięcie cieszy się uznaniem wielu instytucji oraz indywidualnych inwestorów, ze względu na stosunkowo niskie koszty eksploatacji.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Parafia Przywidz zrealizowała projekt pn. Budowa ścieżki rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w otoczeniu Kościoła parafialnego w Przywidzu. Inwestycja została sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach podziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Celem operacji była Poprawa atrakcyjności turystycznej i dostępu mieszkańców oraz turystów do obiektu zabytkowego poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół Kościoła parafialnego w Przywidzu, a jej efektem jest budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost liczby osób odwiedzających obiekt zabytkowy jakim jest Kościół parafialny w Przywidzu.


Pomoc dla Syrii

1. Angele Simouyan - nr ID: 10325

Angele Simouyan jest 45-letnią wdową. Mieszka samotnie w Aleppo – 
musiała uciekać ze swojego domu do innej dzielnicy miasta z powodu walk i bombardowań.

2. Najib Hadziar - nr ID: 10326

Najib Hadziar ma 80 lat. Mieszka w Aleppo z żoną Jamilą i córką 
Antoinette. Musieli uciekać ze swojego domu do innej dzielnicy miasta z  powodu walk i bombardowań.

Przydzielone nam Rodziny potrzebują wsparcia finansowego, aby opłacić wynajem mieszkania i wykupić dostęp do prądu z generatorów, który  sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

Zapłacenie za wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej żarówki i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje im się zarobić.

W celu uniknięcia konfliktów i napięć w Syrii wśród rodzin objętych pomocą; wynikających z różnych kwot wsparcia, ustalono, iż wszystkie organizacje będą wspierać rodziny w tym samym wymiarze, tj. w przeliczeniu na złotówki – 510 zł

Nasze zobowiązanie: 2 Rodziny x 510 zł = 1020 zł / miesięcznie/

Zebrane do puszek ofiary:

  1. Niedziela 9 kwietnia 2017 r. - 1428 zł
  2. Niedziela 14 maja 2017 r. - 1117 zł
  3. Niedziela 18 czerwca 2017 r. - 834 zł
  4. Niedziela 9 lipca 2017 r. - 1373 zł
    4752 zł